Nagradne igre

PRAVILNIK O IGRAMA

1. OPĆENITO

1.1 Ovim pravilnikom upoznajemo Vas s općim načelima i pravilima sudjelovanja u igrama narodnog
kao i zaštiti vaših osobnih podataka.

1.2 Svrha igara je ostvarivanje dodatnih pogodnosti za slušatelje kao i promidžbenih učinaka za:

a) narodni

b) sponzora odnosno pokrovitelja

1.3 U ovom Pravilniku koristit ćemo slijedeće pojmove i izraze:

Priređivač – odnosi se na narodni kao organizatora igre osim ako to nije drugačije navedeno u
Posebnom pravilniku za pojedine promotivne kampanje i nagradne igre (natječaje).

Igrač –osoba koja se prijavila sukladno pravilima igre a koja je dobila priliku sudjelovati u igri

Dobitnik – osoba koja je u igri osvojila nagradu

Besplatni telefon – pozivom na broj 0800 1007 ostvarujete besplatan poziv prema narodnom.

Poziv se snima i sadržaj Vašeg poziva može biti korišten za potrebe programa.

Sms porukator – automatizirani sustav za slanje sms poruka prema narodnom. Poruka poslana na
broj 60 080 podliježe dodanoj tarifi. Cijena sms-a je 2,40 s uključenim PDV-om.

Posebni pravilnik – narodni povremeno može organizirati nagradne igre (natječaje) odnosno
promotivne kampanje za koje će vrijedit poseban Pravilnik, a koji će biti i zasebno objavljen na web
stranici narodnog.

1.4 Sve igre u programu narodnog podliježu ovim općim Uvjetima i Pravilima kao i posebne nagradne
igre (natječaji) vezani uz promotivne kampanje. Sudjelovanjem u svima njima ili osvajanjem nagrada
pristajete na navedene Uvjete i pravila.

1.5 Ukoliko se pojedine nagradne ili promotivne kampanje u nekim dijelovima razlikuju od ovdje
navedenih Uvjeta i pravila, primjenjuju se pravila navedena posebnim Pravilnikom za svaku pojedinu
posebnu promotivnu ili nagradnu kampanju.

2. SUDJELOVANJE U IGRI

2.1 Pravo sudjelovanja u Igrama imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, a nemaju djelatnici
priređivača igre i vezanih kompanija te stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji kao i djelatnici
sponzora ili tvrtke koja osigurava nagradu.

2.2 Vaši osobni podaci izuzetno su nam važni. Zaštitu Vaših osobnih podataka smatramo vrlo
ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu s Općom Uredbom o
zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Uredbe * Izjava o privatnosti.

2.3 Maloljetne osobe mogu sudjelovati samo uz pristanak roditelja ili zakonskog staratelja.

2.4 Za pojedine igre možda će biti potrebno dokazati i dodatnu kvalifikaciju kako bi sudjelovali u igri.
Uzimamo si za pravo da u potpunoj diskreciji i u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka
odlučimo da Vaše kvalifikacije nisu dostatne za sudjelovanje u nagradnoj igri odnosno osvajanju
nagrade.

2.5 U igri NE MOŽETE sudjelovati ukoliko ste točan odgovor ili bilo koju relevantnu informaciju za
osvajanje nagrade dobili izravno ili neizravno od djelatnika Priređivača, sponzora ili pokrovitelja
(tvrtke koja osigurava nagradu).

3. NAČIN PRIJAVE

3.1 Kako bi mogli sudjelovati u igrama potrebno se kao pojedinac prijaviti za igru. To možete učiniti
putem besplatnog telefona , putem sms porukatora , putem društvenih mreža ili nekim drugim oblikom
komunikacije. Od vas će se zahtijevati da se identificirate nekim osobnim podatkom koji mora biti točan
(ime, ime i prezime, adresa, ili mjesto stanovanja).

3.2 Za svaku igru u programu možete se prijaviti jednom, osim ako posebnim pravilnikom za pojedine
promotivne kampanje i nagradne natječaje nije navedeno drugačije, odnosno dozvoljena je višestruka
prijava.

3.3 Prijave putem sms poruke moraju biti poslane s određenim sadržajem i na određeni broj što je
naglašeno u programu (on-air) ili putem drugih on-line oblika komunikacije (web, mobilna aplikacija
ili društvene mreže). Napominjemo da se sadržaj sms poruke može mijenjati prema potrebi igre. Vodite
računa o točno napisanom sadržaju, jer poruke koje nisu napisane sukladno traženom zahtjevu, neće
se uvažiti kao prijava za igru . Sms poruke poslane preko sms porukatora podliježu dodatnoj naplati
odnosno vrijednosti što je navedeno na početku pravilnika (točka 1.3).

4. NAGRADE

4.1 U većini igara kako bi osvojili nagradu, od Vas će se tražiti točan odgovor ili realizacija nekog
zadatka dokumentirana audio ili video sadržajem odnosno slikom ili tekstom.

4.2 U nekim igrama za osvajanje nagrade uključena je brzina prijave. Molim Vas da vodite računa, ako
nas slušate preko mobilne aplikacije , web sučelja-streaming ili satelita da je moguće različito kašnjenje
prijema signala u odnosu na regularni FM signal. Uzmite to u obzir kada se prijavljujete za igru.

4.3 Ukoliko se igra temelji na našem povratnom pozivu prema vama, a vi se ne javljate na telefon za
vrijeme realizacije igre, uzimamo si za pravo nazvati nekog drugog sudionika koji se regularno prijavio.
Ukoliko za vrijeme realizacije u programu dođe do prekida telefonske veze, pokušat ćemo ponovno
uspostaviti vezu s vama, ukoliko nam to ne uspije , uzimamo za pravo nazvati nekog drugog sudionika
koji se regularno prijavio.

4.4 Ukoliko ste unutar zadnjih šest mjeseci osvojili nagradu u vrijednosti većoj od 500 kn ili ste osvojili
više od jedne nagrade, ne možete u tom periodu ostvariti pravo na novu nagradu. U tom slučaju
uzimamo si pravo uskratiti Vam mogućnost dodjele nagrade bez obzira na Vašu prijavu, a sve s ciljem
da što većem broju slušatelja omogućimo ravnopravnost i jednaku mogućnost osvajanje nagrada.

4.5 Ukoliko osvojite nagradu biti ćete kontaktirani najkasnije unutar 72 sata osim ako to nije drugačije
navedeno posebnim pravilnikom o nagradnoj igri. Nagrade se preuzimaju u roku od 30 dana od dana
obavijesti dobitnika . Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, ili
potvrde o preuzimanju nagrade od treće strane, prestaju sve daljnje naše obveze kao priređivača igre.

4.6 Nagrade se preuzimaju uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je po
podacima identičan podacima koje ste naveli u prijavi. Molimo Vas vodite računa o točnosti podataka
ukoliko ćemo npr. nagradu slati na Vašu adresu. Još jednom naglašavamo da Vaš osobne podatke
obrađujemo u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka (Izjava o privatnosti).

4.7 Ukoliko zbog zakonske regulative niste u mogućnosti posjedovati nagradu , ona Vam neće biti
uručena. Nagrade nisu prenosive na treće osobe. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu.

4.8 U slučaju opravdane sumnje u nepoštivanje ovih Pravila i općenito regularnosti Igre, Priređivač
zadržava puno pravo bez daljnjih objašnjenja iz Igre isključiti slušatelja za kojeg se to smatra. Također,
naknadnim utvrđivanjem bilo kakvog oblika nepravilnosti i/ili neregularnosti prijave i sudjelovanja u Igri
od strane Dobitnika, Priređivač ima puno pravo Dobitniku oduzeti nagradu i dodijeliti je nekom drugom
slušatelju finalistu.

4.9 Nikakva financijska naknada vam neće biti isplaćena za sudjelovanje u igri, osim ako to nije
drugačije regulirano posebnim pravilnikom.

4.10 Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade.

5. PRIVATNOST I DODATNE OBVEZE

5.1 Sudjelovanjem u igrama pristajete ne otkrivati bilo koje povjerljive informacije koje su vezane uz
igru, a koje su vam poznate bilo da su to informacije vezane uz našu poslovnu politiku, nagradnu igru ili
nagrade.

5.2 Sudjelovanjem u igri i slanjem videa, slike, teksta, audio snimke ili bilo kojeg drugog materijala
koji je izravno ili neizravno vezan uz igru:

a) dajete nam pravo na korištenje materijala bez polaganja prava na intelektualno vlasništvo, uz
Vaše odricanje potraživanja bilo kakvih moralnih, financijskih ili sličnih prava.

b) obvezujete se da poslani materijali neće biti ugrožavajući, nemoralni, nepristojni ili opasni
obvezujete se da neće biti u suprotnosti s postojećim zakonima

5.3 Ako ste dobitnik nagrade ili samo sudionik igre postoji mogućnost da vas za potrebe programskog
sadržaja snimimo bilo telefonom ili dolaskom u studio.

5.4 Ako materijal koji ste nam poslali (točka 4.1) sadrži bilo kakvu osobnu informaciju, prema njoj
ćemo se odnositi sukladno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka i našoj izjavi o privatnosti.
5.5 Sudjelovanjem u Igri pristajete da se vaši osobni podaci proslijede trećim osobama ukoliko je to
nužno za realizaciju nagrade (npr. ako je nagrada karte za koncert, kino, kazalište ili sl., a karte se
podižu na licu mjesta).

5.6 U svakom trenutku tijekom trajanja igre možemo istu prekinuti ako:

a) se dogodi greška u emitiranju programa

b) tehnička greška koja bi mogla ugroziti regularnost igre

c) ukoliko postoji sumnja da su nagradna pitanja ili rješenja, odnosno da je sama igra na bilo koji
način kompromitirana.

d) U slučaju nastupa okolnosti za koje nismo odgovorni, odnosno koje se nije moglo predvidjeti,
otkloniti ili izbjeći (viša sila).

5.7 Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog
Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

5.8 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici narodnog
U Zagrebu, 01.05.2018.


[There are no radio stations in the database]