gdpr

IZJAVA O PRIVATNOSTI ( Privacy statment )

1. Prikupljanje podataka

1.1 Ovom Izjavom o privatnosti ( Privacy Statement ) kao narodni želimo Vam potvrditi da su nam sve informacije vezane uz Vaše osobne podatke izuzetno važne i da zaštitu Vaših osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu s Uredbom EU o zaštiti osobnih podataka ( EU 2016/679 ) te pripadajućim Zakonima RH o primjeni Uredbe.

1.2 U nastavku teksta želimo vas upoznati s načinom prikupljanja Vaših osobnih podataka u interakciji preko slušanja radija, posjeta našoj WEB stranici, korištenja mobilnih aplikacija i društvenih mreža, sudjelovanja u našim promotivnim projektima i nagradnim igrama ili bilo kojim drugim načinom na koji nam možete ustupiti vaše osobne podatke. Također, želimo vas upoznati s načinom korištenja i obrade, čuvanja, promjene i brisanja te dijeljenja osobnih podataka s trećim stranama kao i mogućnost kako da s nama stupite u kontakt.

1.3 Ova Izjava o privatnosti ne odnosi se na web stranice i web pružatelje usluga, aplikacije ili tele operatere (treće strane) čije usluge (besplatni telefon 0800 ili sms porukator ili aplikacija za mobilnu komunikacija) povremeno možemo koristi u svrhu realizacije programskih sadržaja, nagradnih igara i drugih promotivnih projekata, a koji će Vaše osobne podatke štiti svojim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka, koje bi svakako trebali pročitati i upoznati se s njima.

1.4 Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i svrhom, te najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka odgovoran je:

narodni d.o.o.

Av. V. Holjevca 29, 10 000 Zagreb

Tel: 00385(1) 6690 600 ( 601 ) Služba za zaštitu osobnih podataka dostupna je putem e mail adrese : [email protected] ili putem telefona : 01 6690 600 ( 601 ).

2. Zašto smo usvojili Pravila privatnosti

2.1 Ovu Politiku Privatnosti smo kreirali i prihvatili kako bi osigurali da je narodni ( nakladnik narodni d.o.o.) usklađen sa zahtjevima:

• Važeće zakonske regulative za zaštitu i obradu osobnih podataka;

• Štićenja svih osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;

• Otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima o tome kako pohranjujemo i procesiramo osobne podatke;

• Umanjenja rizika povrede osobnih podataka;

• Edukacija i informiranja svih naših slušatelja i ispitanika;

• Povećanje transparentnosti obrade osobnih podataka i komunikacije

2.2 Pravne osnove za obradu osobnih podataka regulirane Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( EU 2016/679) i primjenjivi propisima i zakonima RH i one su sljedeće:

· kada ste nam dali Vaš pristanak za obradu (privola),

· kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,

· u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,

· u svrhu legitimnih interesa narodnog u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka,

· kada je to potrebno u pravne svrhe.

3. Vrste osobnih podataka i obrada

3.1 Obrada osobnih podataka je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka (automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima ) što podrazumijeva: prikupljanje , bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

3.2 U sklopu redovitog poslovanja prepoznajemo slijedeće kategorije podataka koje možemo prikupljati od vas :

a) Temeljni podaci: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj osobne iskaznice datum rođenja, spol, kontakt podaci (e-mail, broj telefona), IP adresa, lokacijske informacije, slika, audio ili video zapis.

b) Posebne kategorije osobnih podataka su osjetljivi podaci ili podaci vrlo osobne naravi, a koji mogu uključivati biometrijske ili genetske podatke, te podatke koji se odnose na zdravlje. U sklopu svojeg redovitog poslovanja, ne prikupljamo podatke posebnih kategorija.

4. Vrste ispitanika

· Slušatelji

· Poslovni partneri i treće strane

· Kandidati za zaposlenje na narodni d.o.o.

5. Prikupljanje podataka

Na koje načine u sklopu našeg redovitog poslovanja prikupljamo vaše podatke:

5.1 Vaše osobne podatke generalno prikupljamo od Vas samih i to samo onda kada nam Vi dajete za to svoj pristanak odnosno kada nam ih svojevoljno stavite na raspolaganje.

a) slušatelji : Vaše osobne podatke prikupljamo putem besplatnog telefona 0800, putem sms porukatora, putem elektroničke pošte, izravnim telefonskim kontaktom, putem društvenih mreža (npr. Facebook, Tik Tok ili Instagram) , mobilne aplikacije ili nekim drugim oblikom komunikacije.

b) poslovni partneri i treće strane : Vaše podatke prikupljamo temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji i poslovnoj komunikaciji.

c) kandidati za zaposlenje: Vaše osobne podatke prikupljamo temeljem Vaše prijave na objavljeni oglas o potrebi za novim djelatnicima, te u tu svrhu obim prikupljenih osobnih podataka može sadržavati i informacije o Vašem obrazovanju ili kompetencijama ili neke druge informacije koje su nužne za ostvarenje statusa zaposlenja.

5.2 Informacije koje tako prikupimo mogu biti različite, ovisno o gore navedenom razlogu (nagradna igra, komentari u programu, sudjelovanje u promotivnim projektima koje organiziramo i sl.) a mogu sadržavati isključivo temeljne osobne podatke ili dio tih podataka.

5.3 Vašim sudjelovanjem u našem programskom sadržaju putem svih naših komunikacijskih kanala (besplatnog telefona 0800, sms porukatora, elektroničke pošte, putem društvenih mreža ili telefonskim kontaktom) smatramo da ste nam dali privolu za obradu osobnih podataka sukladno ovoj Izjavi, te time imamo legitimnu pravnu osnovu ( sukladno Uredbi ) za obradu podataka za navedenu svrhu programskog sadržaja ili redovitog odvijanja programa narodnog.

5.4 Bilo koje osjetljive informacije nisu predmet našeg interesa kao nakladnika programa i nećemo ih prikupljati bez Vašeg izričitog odobrenja. Stoga Vas molimo da nam ne dajete one osobne podatke ili osjetljive informacije za koje ne želite da ih prikupljamo putem naših komunikacijskih kanala. Ukoliko nam dobrovoljno dostavite osjetljive i nepoželjne osobne informacije i podatke, za koje ne postoji razumna ili legitimna svrha prikupljanja i obrade , takvi podaci će biti izbrisani osim u slučaju da je to zakonom zabranjeno ili postoji jaki opravdani razlog da se to ne učini.

5.5 Postoji mogućnost da ćemo dio informacija o Vama dobiti i preko trećih strana poput linkova na vaše društvene mreže ili javno dostupne informacije.

5.6 Postoji mogućnost prikupljanja kontakt informacija o nekim trećim stranama ili osobama. Ako kroz programske sadržaje i situacije (npr. nagradne igre) budete upitani da pružite informacije o nekim drugim vama poznatim osobama, lijepo Vas molimo da one o tome budu informirane i da postoji suglasnost da ih se kontaktira, odnosno da su upoznati za što se koriste njihovi osobni podaci. I u tom slučaju će se striktno voditi računa o načelu ograničenja i minimizacije podataka u odnosu na svrhu.

5.7 Postoji mogućnost i prikupljanja informacija koje ne ulaze u kategoriju osobnih podataka jer ne postoji mogućnost povezivanja tih informacija s Vama ili nekim drugim ispitanikom. Na primjer, postoji mogućnost sudjelovanja u anonimnim anketama, prikupljanja geo-lokacijskih informacija vezanih uz promet, kompjuterskih i komunikacijskih informacija te statističkih informacija o posjetu web stranicama ili mobilnoj aplikaciji, te drugim standardnim web log informacijama. Te će se informacije koristiti isključivo za potrebe statistike i plasiranja oglasa po geolokaciji .

5.8 Na našoj Internet stranici koristimo cookies, tzv. „ kolačiće“, koji pohranjuju određene informacije. Naša internet stranica koristi tehnički potrebne kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje web stranice. Svi podaci prikupljeni preko kolačića koriste se isključivo za bolju funkcionalnost rada web stranice i statističku analitiku te ne identificiraju osobne podatke. Naravno, uporabu kolačića možete i isključiti ali to može dovesti do ograničene funkcionalnosti i može utjecati na prikaz sadržaja i pristupačnost web stranice. Više možete pročitati u našoj Politici korištenja kolačića.

6. Svrha korištenja i prikupljanja podataka

6.1 Prikupljene osobne podatke koristit ćemo isključivo u svrhu za koju smo dobili privolu ili imamo legitimni interes za obradu ( osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka ) ili za druge svrhe kada ste nam dali svoju privolu.

· Za poboljšanje kvalitete naše usluge i programa

· Za sudjelovanje u nagradnim igrama , promocijama i kampanjama

· Za sudjelovanje u programskim sadržajima ( komentari , ankete )

· Za poboljšanje sadržaja na našim web stranicama i društvenim mrežama

· Za dopunjavanje i ispravljanje Vaših osobnih podataka i održavanje i unapređenje kontakta s Vama

· Za mogućnost kontakta s vama temeljem Vaših prijedloga, pohvala , pritužbi i drugih upita

6.2 Prikupljeni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama (niti izravno niti preko drugih zastupnika) osim ako to nije drugačije regulirano Ugovorom s trećom stranom i uz Vaš izričiti pristanak.

6.3 Ako zbog potrebe programa i programskih sadržaja imamo namjeru dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, prije te dodatne obrade upoznat ćemo Vas o toj svrsi obrade te Vam pružiti sve relevantne informacije i tražiti Vaš pristanak. Privola može biti u usmenom (audio format) ili pismenom obliku.

6.4 Prikupljeni podaci služite će i za kontakt s vama kako bi ostvarili svoja prava kroz nagradne igre i kako bi Vas upoznali s novim usluga ili programskim sadržajima. To može biti putem telefona, društvenih mreža ili elektroničkom poštom ako ste naveli da to želite. Ističemo da u svakom trenutku možete povući svoju privolu koju ste dali na način opisan pri kraju ove Izjave.

6.5 Ako se ukaže potreba za jednostavnijom realizacijom postupaka preuzimanja nagrade osvojenih u nagradnim igrama postoji mogućnost da vas, uz vaš izričiti pristanak, kontaktiraju treće strane (naši klijenti i poslovni partneri s kojima je realizirana nagradna igra).

6.6 Ako Vaš poziv u program sadrži uvredljiv ili neprimjeren sadržaj, Vaši podaci biti će sačuvani i snimljeni te postoji mogućnost blokiranja poziva kako bi se spriječili mogući novi incidenti, sukladno sigurnosti obrade i odredbama Opće uredbe te primjenjivim zakonskim propisima ( npr. Zakon o medijima ).

6.7 postoji mogućnost otkrivanja Vaših osobnih podataka nadležnim državnim tijelima ukoliko je to u skladu sa zakonskim odredbama (policija, sudstvo).

7. Maloljetne osobe i zaštita osobnih podataka

Jasno naglašavamo da ne prikupljamo i samim time i ne obrađujemo bilo kakve osobne podatke maloljetnih osoba bez privole i odobrenja roditelja odnosno zakonskog zastupnika. Maloljetne osobe mogu slobodno posjetiti našu web stranicu odnosno naše društvene mreže, ali pružanje bilo kakvih osobnih podataka mora biti uz privolu roditelja ili zakonskog zastupnika. Eventualni podaci koji su prikupljeni bez naše svjesne namjere, temeljem zahtjeva roditelja ili pravnog zastupnika bit će stavljeni na uvid i izbrisani.

8. Društvene mreže i osobni podaci

8.1 U svojem poslovanju i realizaciji programskih sadržaja narodni može koristiti i društvene mreže za komunikaciju sa slušateljima kao i za realizaciju određenih sadržaja ili promotivnih projekata.

8.2 narodni se sukladno ovoj Izjavi o Privatnosti obvezuje koristiti prikupljene osobne podatke putem društvenih mreža samo za one srhe koje su navedene i komunicirane putem kanala društvene mreže narodni i u onoj mjeri koliko je to nužno za navedenu svrhu i nije odgovoran za korištenje i obradu osobnih podataka od strane Društvene mreže za neke druge svrhe.

Svaka društvena mreža ili aplikacija ima svoju Politiku privatnosti i korisnici iste su njenim korištenjem dali svoju privolu na obradu osobnih podataka.

8.3 Ukoliko tijekom korištenja društvene mreže narodnog korisnik objavljuje neke osobne podatke, u dijelu objave istih preporuka je koristiti izravnu poruku, radije nego javnu objavu (public messaging). Svaka objava osobnih podataka koje korisnik javno dijeli na društvenoj platformi je njegova osobna odgovornost.

8.4 Administrator stranice društvene mreže narodnog povremeno može izbrisati ( tamo gdje je to moguće ) one osobne podatke ili poruke korisnika za koje se može smatrati da su ih objavili greškom, slučajno ili nesvjesni posljedice takve javne objave te ih uputiti u tom slučaju na slanje izravnih a ne javnih poruka.

9. Pravo uvida i ispravke i ostala prava sukladno Uredbi

9.1 U svakom trenutku imate pravo podnijeti zahtjev za uvid u osobne podatke koji su kod nas pohranjeni. Imate pravo ispravke, dopune ili brisanja vaših osobnih podataka kada su nepotpuni, netočni ili neažurni. Ukoliko to želite, dovoljno je uputiti pismeni zahtjev službi za zaštitu osobnih podataka i sigurnost na dolje navedenu adresu.

9.2 U svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole za obradu Vaših osobnih podataka. Dovoljno je poslati zahtjev na dolje navedenu adresu. Povlačenje privole ne utječe na obradu osobnih podataka koju je Voditelj obrade dužan izvršavati na temelju prisilnih propisa. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka na temelju Privole prije njezina povlačenja

9.3 Prije pristupa podacima za svaki ćemo zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i opravdanost samog zahtjeva. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. Ukoliko smo zakonski obavezni odbiti Vaš zahtjev, to ćemo i učiniti, te Vas obavijestiti o razlozima.

9.4 Svi vaši zahtjevi ukoliko su poslani temeljem navedenih uputa biti će zaprimljeni i obrađeni sukladno našem Pravilima i Pravilima Uredbe. To služi zaštiti Vaših prava. Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

9.5 Možda će postojati slučajevi i situacije kada nećemo moći udovoljiti Vašem zahtjevu da pristupite uvidu u Vaše osobne podatke jer bi to potencijalno ugrozilo privatnost drugih osoba ili bi ugrozilo mogući Ugovor o povjerljivosti. U tom slučaju u potpunosti ćemo objasniti i obrazložiti razloge odbijanja.

10. Sigurnost i način obrade

10.1 Utvrdili smo načela sigurnosti informacijskog sustava te smo postavili osnovne odrednice koje primjenjujemo u svim aspektima poslovanja te njihovom primjenom osiguravamo razinu sigurnosti informacijskog sustava i obrade osobnih podataka. Vaši osobni podaci obrađivani su na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom spomenutih organizacijskih i tehničkih mjera, protokola i procedura.

10.2 Vaši osobni podaci biti će zakonito, pošteno i transparentno obrađivani i neće biti obrađivani na način koji nije u skladu sa svrhom navedenom u ovoj izjavi.

10.3 Informacijsku sigurnost postižemo kontinuiranom primjenom, nadzorom i unaprjeđivanjem odgovarajućih kontrola, procesa i aktivnosti, uključujući uvođenje i primjenu pravila, procesa, organizacijske strukture, te odgovarajuće programske i sklopovske podrške.

10.4 Upozoravamo da svaka komunikacija s vama putem elektroničke pošte ili putem web sučelja potencijalno može biti kompromitirana i u tom dijelu ne možemo garantirati potpunu sigurnost. Sukladno tome, bilo koja informacija koja je poslana s vaše strane putem elektroničke pošte a sadrži osobne podatke, poslana je na vašu osobnu odgovornost.

11. Razdoblje čuvanja

Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno kako bi ispunili obveze, usluge i programske sadržaje za koje ste nam dali svoju privolu ili imamo legitimni interes. Prikupljeni osobni podaci čuvat će se razumno dugo, odnosno koliko je nužno potrebno a vezano uz svrhu i obradu prikupljanja podataka (čl.6.), osim ako zakonom nije drugačije određeno ili ako je to definirano Ugovornim odnosom. Temeljni principi i odrednice su pri tome : svrha prikupljanja i obrade, vrsta osobnih podataka te njihova količina kao i nužnost čuvanja podataka zbog programskih i zakonskih osnova. Ukoliko više ne postoje opravdani razlog i svrha čuvanja osobnih podataka , oni će biti izbrisani ili uništeni.

Podatke ne možemo obrisati:

a) Ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza, ili drugih zakonskih zahtjeva (npr. Zakon o računovodstvu)

b) Ukoliko se podaci aktivno upotrebljavaju u procesima temeljem zakonite svrhe za obradu podataka.

12. Kako nas kontaktirati

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje koje je vezano uz prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka ili želite steći uvid u Vaše osobne podatke koje posjedujemo s ciljem provjere, izmjene , brisanja ili ostvarenja drugih prava sukladno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka , slobodno nam se obratite pismenim putem na slijedeću adresu:

narodni d.o.o.

Zaštita osobnih podataka i sigurnost

Av. V. Holjevca 29

10 000 Zagreb

Možete se obratiti i putem e-mail adrese : [email protected] ili pozivom na : 01 66 90 600 ( 601 )

Vaš zahtjev tretirat ćemo povjerljivo i povratno vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku nakon što ga analiziramo.

12. promjene u našem Pravilniku o privatnosti

12.1 S vremena na vrijeme postoji mogućnost da će se pojedini dijelovi ovog Pravilnika mijenjati ili nadopunjavati sukladno promijenjenoj poslovnoj praksi, zakonskoj regulativi, novim tehnološkim i informacijskim rješenjima ili s namjerom još boljeg ispunjavanja naših obveza u dijelu prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. Ove izmjene biti će napravljene bez posebnih najava stoga Vam savjetujemo da s vremena na vrijeme provjerite i ponovno pročitate ovu izjavu o privatnosti .

12.2 Ova izjava o privatnosti je objavljena 25. svibnja 2018.

12.3 Dopune i izmjene 01.06.2019.

12.4 Dopune i izmjene 18.11.2021.


[There are no radio stations in the database]