Impressum

Tvrtka:
narodni d.o.o. za medijske usluge

Sjedište:
Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 29

Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu

MBS:
080095751

OIB:
28140997362

EUID:
HRSR.080095751

Temeljni kapital:
20.000,00 HRK (u cijelosti uplacen)

Osnivači/članovi društva:
Katijan Knok iz Zagreba, Radmanovačka 6/E, OIB 40845219176
– jedini osnivač, 100% udjela u temeljnom kapitalu

Uprava:
Katijan Knok iz Zagreba, Radmanovačka 6/E, OIB 40845219176
– direktor

Uredništvo:
Programska direktorica: Maša Golubić

Glazbena urednica: Jelena Vlačić

IBAN:
HR9823900011100018168 otvoren kod HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Telefon:
01 / 6689-580

Fax:
01 / 6688-100

Mail:
[email protected]

Nadležni regulator:
Agencija za elektroničke medije

 


[There are no radio stations in the database]